Februari 2018 – heden

Begin 2018 ben ik als lid toegetreden tot de Raad van Toezicht van zorgcentrum Gasthuis Sint Jan de Deo (Millingen aan de Rijn).

Sinds 1 juli 2018 heb ik de rol als voorzitter van de Raad van Toezicht aanvaard en begin 2022 ben ik herbenoemd voor 4 jaar.