NOVEMBER 2019 – DECEMBER 2022

VIVARE – ARNHEM (23.000 VHE, 45 FTE)

Eindverantwoordelijk voor aansturing Management Teams Portfolio & Beleid, HRM en Facilitaire Organisatie, Informatisering & Automatisering en Communicatie.

* Eindverantwoordelijk voor toevoegingen, sloop en transformatie van de totale voorraad van 23.500 sociale huurwoningen in Regio Arnhem.
* Inhoudelijk en bestuurlijk betrokken bij afspraken Woonkr8 Regionale Woondeal.
* Versnelling tijdelijke huisvesting 40 statushouders op terrein ProPersona Wolfheze in samenwerking met Burgermeester Renkum.
* Afwikkeling complexe Gebiedsontwikkeling Saksen Weimar Arnhem met DGA projectontwikkelaars (Groene Treden).
* Experiment werken in Ecosystemen Velp-Zuid, ontwikkelen van nieuwe methoden om de samenwerking en ontmoeting in het netwerk met alle relevante stakeholders (van onderop) te faciliteren waarbij de (sociaal) maatschappelijke thema’s centraal staan.
* Crisismanagement en nazorg na grote nieuwjaarsbrand met dodelijke slachtoffers in wooncomplex Arnhem. Centrale crisiscoördinator en aanspreekpunt voor juridische advies, communicatie, afstemming met Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), Burgemeester, Wethouder, ODRA, Politie en Brandweer.
* Plaatsvervangend bestuurder bij diverse lokale en regionale bijeenkomsten, zoals Opgaven en Middelen Woonkr8, prestatieafspraken en ontwikkelingen van Warmtevisie(s).
* Dagvoorzitter bestuurlijke bijeenkomsten zoals begeleiding Bestuurders en RvC’s van Portaal, Volkshuisvesting en Vivare over Integrale wijkaanpak Geitenkamp in Arnhem.
* Doorontwikkeling Portfoliomanagement en positionering Assetmanagement.
* Brede verkenning bij Directieteam en Managementteam op wijziging sturingsfilosofie en sturingsmodel. Introductie Dienend Leiderschap. Doel is een goede aansluiting op de recent vernieuwde strategische koers en een beter (werk)balans bij DT, MT en organisatie. Werken met minder hiërarchie en meer eigenaarschap. Het denken en werken in Klantketens staat hierbij centraal.
* Introductie van nieuwe organisatie interventies zoals werkgelukmeting en het afschaffen van de vaste gesprekscyclus met medewerkers.
* Onderzoek, selectie en implementatie nieuw geïntegreerd primair ICT systeem. Voorzitter Stuurgroep.