JUNI 2014 – DECEMBER 2017

ZAYAZ – DEN BOSCH (14.000 VHE, 135 FTE)

Als directeur Financiën & Bedrijfsvoering / Organisatieontwikkeling was ik samen met directeur-bestuurder verantwoordelijk voor de aansturing van het managementteam. Rapporterend aan Bestuurder en Raad van Commissarissen. Leiding over alle 8 teams met ruim 140 medewerkers.

Opzet en implementatie ‘Werken volgens de bedoeling’ aan de hand van een nieuwe sturingsfilosofie en sturingsmodel. Resultaat: minder/geen hiërarchie, meer eigenaarschap en zelfregie, proces- en projectgericht werken, betere samenwerking met partners binnen en buiten de eigen organisatie

Introductie van nieuwe organisatie-interventies zoals de werkgelukmeting, persoonlijk leiderschapsprogramma’s en het afschaffen van de vaste gesprekscyclus met medewerkers. Resultaat: Medewerkers ervaren weer een hoge mate van werkgeluk bij Zayaz en (her) kennen hun intrinsieke motivatie en eigen talenten.

Visie, programma en realisatie voor ‘Zayaz anders werken”. Omvat het Nieuwe Werken in een nieuwe huisvesting inclusief bijbehorend verandermanagement, communicatie en ICT.

“Mark verstaat de kunst om medewerkers te laten denken als huurder. Zodoende krijgen zij de ruimte en inspiratie om te kunnen doen voor de huurders wat werkelijk nodig is.”

Corry van den Wildenberg
Voorzitter Huurdersbelangenvereniging