OKTOBER 2008 – DECEMBER 2013

TALIS – NIJMEGEN / WIJCHEN (15.000 VHE, 150 FTE)

Samen met directeur Vastgoed was ik als Directeur Klant en Wijk / Manager FC&I verantwoordelijk voor de aansturing van het gehele management. Rapporterend aan Bestuurder en Raad van Toezicht. Leiding over 5 teams met ruim 90 medewerkers.

Totstandkoming en oplevering ondernemingsplan 2013-2017 in samenwerking met huurders, stakeholders en ketenpartners. Resultaat: concrete onderlinge afspraken, meer vertrouwen en een verbeterde samenwerking.

Visie en programma voor Nieuwe Werken (verandermanagement, huisvesting, communicatie en ICT).

Ontwerp en uitvoering reorganisatie van gehele organisatie. Invoering KCC, centralisatie verhuur & verkoop, clustering van alle administraties, projectmatige aanpak sociale innovatieprojecten (sociaal beheer, participatie, leefbaarheid). Resultaat: verbeterde en duidelijke processen, hogere huurderswaardering, en een meer efficiƫnte uitvoering.

Afstemming opgave Wonen en Zorg met diverse zorginstellingen en contractonderhandelingen op diverse complexen. Resultaat: verbeterde relatie met zorg- en welzijnsinstellingen, heldere afspraken, geen leegstand op MOG.